Finansowanie dla Klientów indywidualnych

To najlepszy moment, aby pozyskać dotacje na odnawialne źródła energii w Twoim domu.

Każdy świadomy człowiek zdaje sobie sprawę z korzyści płynących z instalacji ekologicznych źródeł energii. Niejednokrotnie koszty początkowe inwestycji stanowią jednak przeszkodę zarówno dla klientów indywidualnych, jak również dla firm i rolników. Dzięki pomocy specjalnych programów i dopłat jesteśmy w stanie zredukować koszty poniesione przez inwestorów, lub zamienić rachunki na raty kredytu. Wsparcie można otrzymać na instalacje paneli fotowoltaicznych, jak również na kolektory słoneczne oraz pompy ciepła.

Różnorodność programów dofinansowania do odnawialnych źródeł energii może przyprawić Klientów o zawrót głowy. Na szczęście doradcy zespołu CzysteGrzanie.pl chętnie pomogą i doradzą, która forma finansowania będzie dla Państwa najkorzystniejsza.

Odnawialne Źródła Energii
W czym możemy Ci pomóc?W czym możemy Ci pomóc?
  • Podpowiemy jak uzyskać bezzwrotną dotację pozwalającą na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, kolektorów słonecznych, kotłów elektrycznych i pomp ciepła.
  • Pomożemy we wszystkich formalnościach - wypełnianiu wniosków, zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji i zgłoszeniu do elektrowni.
  • Pośredniczymy przy uzyskaniu dogodnych Eko Rat - tak aby twoje dotychczasowe rachunki za prąd zamienić na raty kredytu za inwestycje.

W dzisiejszych czasach degradacja naszego środowiska naturalnego nieubłaganie zbiera swoje żniwa. Jesteśmy jednak w stanie zatrzymać ten proces wybierając energię oferowaną przez naturę. Taką, która nie ma wpływu na nasz ekosystem. Żyjmy świadomie i bądźmy przykładem dla innych.

Programy i ulgiProgramy i ulgi

Program Mój Prąd

Jest to ogólnopolski program rządowy w formie bezzwrotnej dotacji, który został ogłoszony 23 lipca 2019 roki i od samego początku cieszy się sporym zainteresowaniem naszych rodaków. Ma on na celu popularyzajcę inwestycji w systemy fotowoltaiczne (o mocy od 2 do 10 kW), czyli wpiera on osoby chcące samodzielnie produkować energię elektryczną w gospodarstwach domowych. Program może pokryć do 50% kosztów instalacji paneli fotowoltaicznych, przy czym maksymalna dopłata dla jednej instalacji fotowoltaicznej nie może przekroczyć 5 000 zł. Dodatkowo można połączyć dofinansowanie z programu Mój Prąd z Ulgą termomodernizacyjną, co w rezultacie pozwoli nam jeszcze więcej zaoszczędzić. Program Mój Prąd jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jego budżet to 1 mln zł.

Program “Mój prąd” ma przyczynić się do skuteczniejszego realizowania celów klimatycznych. Energia z instalacji fotowoltaicznych to w obecnej chwili jedna z ważniejszych alternatyw dla prądu pozyskiwanego ze źródeł nieodnawialnych.

Od 31 marca 2020 r. wniosek możesz złożyć elektronicznie przez Internet za pomocą swojego profilu zaufanego.

zobacz więcej
Program Mój Prąd

Ulga Termomodernizacyjna

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, każdy właściciel budynku jednorodzinnego już wybudowanego przy składaniu rocznego zeznania podatkowego może odliczać od podatku koszty, które poniósł ze względu na termomodernizację budynku, m in. Na panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne. Dzięki uldze można odliczyć od dochodu (przychodu) kwotę przeznaczoną na instalacje (zakup i montaż) instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii. Maksymalny koszt inwestycji jaki obejmuje ulga termomodernizacyjna to 53 000 zł.

Odliczeniu podlegają podatki dochodowe liniowe (19%), według skali (17,75% lub 32% [od 2020 roku obowiązuje 17% i 32%]) oraz zryczałtowane (2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 17% oraz 20%).

Sprawdźmy to na przykładzie:

Użyjmy przykładu dwóch współwłaścicieli budynku (50% udziału) którzy decydują się na inwestycję w panele fotowoltaiczne w kwocie 40 tyś zł. Każdy z nich poniósł koszt 20 tyś zł, każdy z nich może zatem odliczyć całość poniesionych wydatków. Jeśli osoby te rozliczają się przez podatek dochodowy według skali i mieszczą się w rocznych dochodach do 85 528 zł, to ich ulga wyniesie 3 400 zł (17% z 20 000).

W kolejnym przykładzie użyjmy pana Piotra, który rozlicza się według podatku liniowego (19%). Zdecydował on zainwestować 25 tyś zł i założył w swoim domu instalację fotowoltaiczną. Ulga termomodernizacyjna pozwala na oszczędzenie przez Pana Piotra kwoty równej 4 750 zł (19% z 25 000).

zobacz więcej
Ulga TermomodernizacyjnaOdliczenie fotowoltaiki i kolektorów od podatku

Program Czyste Powietrze

Celem tego programu jest zmniejszenie, lub całkowite wyeliminowanie emisji szkodliwych pyłów, a także innych zanieczyszczeń, które są wprowadzane do atmosfery przez gospodarstwa domowe. Nabór wniosków do programu Czyste Powietrze został ponownie uruchomiony w styczniu 2019 roku i będzie realizowany aż do 2029 roku. Nowa odsłona programu Czyste Powietrze 2.0 , w której dokonane zostały znaczne uproszczenia procedur uzyskiwania dotacji ruszył już 15 maja 2020 roku.

Beneficjenci zostali podzieleni na dwie grupy uprawnione do dofinansowań o różnej wysokości w zależności od osiąganych dochodów.

  • Dofinansowanie podstawowe otrzymają osoby mające roczny dochód nieprzekraczający 100 000 zł.
  • Dofinansowanie podwyższone dotyczy osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
    • 1400 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym,
    • 1960 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym.

Kolejną zmianą jest uproszczenie wniosku i zmniejszeniu liczby dokumentów do oceny, dzięki czemu termin rozpatrywania wniosku o dofinansowanie został skrócony z 90 do 30 dni.

Maksymalne kwoty dotacji i intensywność dofinansowania wybranych elementów dla podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania:

Kocioł gazowy kondensacyjny - 30% - 4 500 zł 60% - 9 000 zł
Pompa ciepła powietrze woda A+ - 30% - 9 000 zł 60% - 18 000 zł
Pompa ciepła powietrze woda A++ - 45% - 13 500 zł 60% - 18 000 zł
Ogrzewanie elektryczne - 30% - 3 000 zł 60% - 6 000 zł
Kolektory słoneczne - 30% - 4 500 zł 60% - 9 000 zł

zobacz więcej
Program czyste Powietrzeczyste Powietrze w swoim regionie

Słoneczna Żywiecczyzna

Jest to program grantowy dla mieszkańców Powiatu Żywieckiego. Obejmuje on działania związane z instalacjami odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie 10 Gmin Powiatu Żywieckiego będących członkami Związku Międzygminnego ds. Ekologii (Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy - Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka i Żywiec).

Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł, a w konsekwencji redukcja niskiej emisji głównego problemu ekologicznego Żywiecczyzny. W ramach projektu można otrzymać dofinansowanie aż do 95% inwestycji na fotowoltaikę oraz od 6 000 do 20 000 zł na pompy ciepła.

CzysteGrzanie.pl jest jednym z wykonawców projektu.

zobacz więcej
Słoneczna żywieczyzna