Fotowoltaika Katowice

Patrząc na Katowice bardzo ciężko sobie wyobrazić, że to miasto było kiedyś tylko paroma osadami kuźnic żelaza, oddzielonymi od siebie lasami, bagnami i gęstą siecią rzek. Kużnice z biegiem czasu rozwinęły się w większe dzielnice, a o przemysłowym charakterze miasta zadecydowały płytko zalegające rudy żelaza. Po 1865 miasto bardzo szybko rozrosło się do najbardziej zaludnionego w okolicy, zyskując na politycznej wartości w czasie Powstań Śląskich po I wojnie światowej. Katowice stały się sercem Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, szczególnie ważnego dla epoki PRL po II wojnie światowej, ze względu na wydobycie węgla kamiennego. Pierwsze zmianki o mieście pochodzą z 1397.

Budowa terenu jest mocno zmodyfikowana przez ludzi, a aglomeracja katowicka jest najmocniej zurbanizowanym terenem w całej Polsce, co ma niebagatelny wpływ na zanieczyszczenie środowiska w obszarze całego Śląska. Pomimo tego, że miasto jest otoczone rozległymi terenami leśnymi obejmującymi m. in. Las Murckowski, 11 parków i 1 zespół przyrodniczo-krajobrazowy, region nasilił działania pro ekologiczne w ostatnich latach, zarówno na skalę globalną jak m.in. Światowy Szczyt Klimatyczny w 2018 roku oraz liczne inicjatywy lokalne takie jak „wCOP” polegającej na sadzeniu drzew we wnioskowanym przez mieszkańca miejscu. Katowice starają się zmienić swój wizerunek również w innych dziedzinach, rozwijają się także prężnie w zakresie kultury i designu np. za sprawą instytucji kultury Miasto Ogrodów.

Miasto zapewnia swoim mieszkańcom liczne możliwości doradztwa pro ekologicznego w Miejskim Centrum Energii, gdzie mogą pozyskać informacje związane z oszczędzaniem energii, dowiedzieć się jak funkcjonują instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii oraz pozyskać pomoc w wypełnieniu wniosków o dotacje na inwestycje. Obecnie w Katowicach osoby prywatne można korzystać z ogólnopolskich programów dotacyjnych: ”Mój prąd” i „Czyste Powietrze” oraz dotacji celowych na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczny oraz zainstalowanie odnawialnych źródeł energii z urzędu miasta. Jednorazowo można uzyskać zwrot do 50% nakładów inwestycyjnych, nie więcej jednak niż 6000 zł na budynek lub lokal mieszkalny, na zadania polegające na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii lub rekuperacji.

Oprócz tego warto wspomnieć o innych ciekawych programach proekologicznych w Katowicach. Dotacje w ramach działania „Moja woda” to program aktywnie zapobiegający suszy, który spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Polega na rozdysponowaniu 100 mln zł na świadome wykorzystanie i magazynowanie deszczówki. Katowice także były prekursorem we wprowadzeniu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”, polegającym na poprawie jakości powietrza, wzroście bezpieczeństwa, energetycznego, rozwoju transportu ekologicznego oraz gospodarowaniu odpadami. W środkach budżetu obywatelskiego znalazło się specjalne miejsce dla inicjatyw ekologicznych zwanych „Zielonym budżetem”.