Prosument energii odnawialnej

Do kogo został skierowany program Prosument?
Dla kogo program?
Dla osób fizycznych, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.
Ile dofinansowania można otrzymać jako prosument?
Ile można otrzymać?
Dofinasowanie do 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015 r.) wartości inwestycji.
Co można nabyć ze środków w programie Prosument energii odnawialnej?
Co można nabyć ze środków?
Źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła, kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, układy mikrokogeneracyjne o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW.

Program PROSUMENT - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

Cel programu:

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej , w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

Finansowane:

Finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej wykorzystujące:

Budżet programu wynosi 800 mln zł na lata 2014-2022

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:

  1. dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015 r.),
  2. pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji, oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%, maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat.

Program będzie wdrażany na trzy sposoby:

  • dla jednostek samorządu terytorialnego (jst)
  • za pośrednictwem banków
  • za pośrednictwem WFOŚiGW

W latach 2014-2015 uruchomiona zostanie część pilotażowa programu w wysokości 400 mln zł, w tym:

  • 100 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego,
  • 200 mln zł poprzez banki,
  • 100 mln zł poprzez WFOŚiGW.

Sposób realizacji programu w kolejnych latach uzależniony jest od wyników programów pilotażowych oraz zmian zachodzących na rynku i zmian legislacyjnych.

Harmonogram naboru wniosków w programie "Prosument":

Nabór wniosków dla jst trwał od 26.05.2014 do 31.12.2014; kontynuacja naboru, zgodnie z nowym programem priorytetowym, zostanie ogłoszona w 2015 r.

Nabór wniosków dla WFOŚiGW trwał od 16.07.2014 do 31.12.2014; kontynuacja naboru, zgodnie z nowym programem priorytetowym, zostanie ogłoszona w 2015 r.

Początek naboru wniosków dla beneficjentów końcowych - po ogłoszeniu naboru przez WFOŚiGW nabór wniosków dla banków został ogłoszony 2.01.2015

Wnioski od banków przyjmowane były do 30.01.2015; początek naboru wniosków dla beneficjentów - po ogłoszeniu naboru przez banki.