fotowoltaika Żywiec
881 253 228
792 393 191
Buderus

Prosument energii odnawialnej

Kreska

Program PROSUMENT - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej , w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

Finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej wykorzystujące:

źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła, - kolektory słoneczne, - systemy fotowoltaiczne, - małe elektrownie wiatrowe, - układy mikrokogeneracyjne o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW.

Beneficjentami programu będą osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

Budżet programu wynosi 800 mln zł na lata 2014-2022

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania: 1. dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015 r.), 2. pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji, oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%, maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat.

Program będzie wdrażany na trzy sposoby: a) dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) b) za pośrednictwem banków c) za pośrednictwem WFOŚiGW

W latach 2014-2015 uruchomiona zostanie część pilotażowa programu w wysokości 400 mln zł, w tym: a) 100 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego, b) 200 mln zł poprzez banki, c) 100 mln zł poprzez WFOŚiGW.

Sposób realizacji programu w kolejnych latach uzależniony jest od wyników programów pilotażowych oraz zmian zachodzących na rynku i zmian legislacyjnych.

Harmonogram naboru wniosków w programie "Prosument"

nabór wniosków dla jst trwał od 26.05.2014 do 31.12.2014; kontynuacja naboru, zgodnie z nowym programem priorytetowym, zostanie ogłoszona w 2015 r.

Nabór wniosków dla WFOŚiGW trwał od 16.07.2014 do 31.12.2014; kontynuacja naboru, zgodnie z nowym programem priorytetowym, zostanie ogłoszona w 2015 r.

Początek naboru wniosków dla beneficjentów końcowych - po ogłoszeniu naboru przez WFOŚiGW nabór wniosków dla banków został ogłoszony 2.01.2015 Wnioski od banków przyjmowane były do 30.01.2015; początek naboru wniosków dla beneficjentów - po ogłoszeniu naboru przez banki.

Co jest środkami kwalifikowanymi w programie?