Słoneczna Żywiecczyzna

Logo Funduszy

19 sierpna 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach zostało podpisane uzgodnienie na realizację Projektu „Słoneczna Żywiecczyzna”.

Podczas naboru do programu finansowanego ze srodków Unii Europejskiej tylko trzy organizacje ze wszystkich otrzymały dotację, a w tym najwyższa została przyznana Związkowi Międzygminnemu ds. Ekologii w Żywcu - operator programu.

Cel projektu:

Kreska

Nadrzedną idą projektu jest podwyższenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, a w konsekwencji redukcja emisji pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m. Niska emisja jest nadrzędnym problemem środowiskowym na terenie Żywiecczyzny.

Dodatkowym celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa energetycznego na terenie powiatu żywieckiego przez integrację rozproszonych źródeł wytwórczych w jedną Wirtualną Elektrownię w ramach strategii działania Klastra „Żywiecka Energia Przyszłości”. Projekt „Słoneczna Żywiecczyzna” wg. stanu prawnego to Projekt Klastra.

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu otrzymał dofinansowanie w wysokości 52 022 712,50 zł (całkowita wartość projektu: 55 148 250 zł brutto) na wykonanie 3000 instalacji poprawiąjących ekologiczny stan terytorium 10 gmin mikroregionu Żywiecczcyzny (gminy: Łodygowice, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ujsoły oraz miasto Żywiec). Poniżej szczegóły podziału:

Fotowoltaika (PV)
2228 instalacji
Fotowoltaika (PV)
Pompa ciepła powietrzna
560 instalacji
Pompa ciepła powietrzna
Pompa ciepła powietrzna CWU
64 instalacje
Pompa ciepła powietrzna CWU
Pompa gruntowa
148 instalacji
Pompa gruntowa

Etapy projektu:

  1. Pierwszym etapem jest powołanie wybór Operatora (Biuro Projektu „Słoneczna Żywiecczyzna”), który będzie sprawował kontrolę nad projektem oraz będzie odpowiedzialny za działania edukacyjno – promocyjne. Czas przeznaczony na to działanie to 2-3 miesiące wg. wytyczonych procedur.
  2. Dalszym działaniem jest wybór firm wykonawczych. Przedsiębiorstwo to musi posiadać wskazane kwalifikacje oraz w swojej ofercie posiadać fotowoltaiki i pompy ciepła spełniające wszelkie niezbędne normy polskie oraz unijne. Do zadań Operatora należy wybór firm instalacyjnych, a na wykonanie zadania ma około 1–2 miesięcy wg. obowiązujących procedur.
  3. Ostatnia faza po zakończeniu proceduralnych kwestii to faktyczna realizacja projektu, na którą składa się: podpisywanie umów z grantobiorcami, montaż instalacji fotowoltaicznych/pomp ciepła oraz ich rozliczanie. Uwaga: Nie wcześniej niż po podpisaniu umowy przez benificjenta ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii można przystąpić do realizacji zlecenia przez wykonawcę.

Lista Rankingowa dla wniosków składanych online dostępna jest na stronie: Baza Planu Gospodarki Niskoemisyjnej: www.bazapgn.pl

Szczegółowe materiały związane z realizacją projektu są aktualizowane i udostępniane na stronie internetowej: www.zmge.zywiec.pl. Dokładne informacje można uzyskać również pod numerami telefonów: 33 861 28 98 lub 33 860 20 25.

Projekt Słoneczna Żywieczcyzna - podpisanie umów
Projekt Słoneczna Żywieczcyzna - Urząd Marszałkowski
Projekt Słoneczna Żywieczcyzna - władze ZMGE
Ruszyła Słoneczna Żywieczcyzna