Vademecum OZE

Klasa efektywności energetycznej (Klasa energetyczna) - Wylicza się ją na podstawie rocznego zużycia prądu i stosunku do standardowych wartości odpowiadających najbardziej powszechnym modelom danego urządzenia. Określana jest w kilowatogodzinach. Konieczność ustalenia tego parametru określają unijne dyrektywy. Dzięki pełnej transparentności konsumenci mogą porównywać modele od różnych marek i świadomie podjąć decyzję o zakupie mniej lub bardziej energooszczędnego sprzętu.

Technologia EVI – Dzięki specjalnej konstrukcji kompresora (3 króćce) i dodatkowemu wymiennikowi istnieje mozliwość ogrzewania obiektu bez udziału grzałki elektrycznej do 65 oC, współczynnik COP jest na bardzo wysokim poziomie i nawet przy temperaturze – 20 oC jest wyższy niż 2.65, technologia szczególnie przydatna w powietrznych pompach ciepła. Poprawiająca i obniżająca rachunki za ogrzewanie obiektu.

COP (Coefficient of Performance) – jest to współczynnik wydajności, wyrażający stosunek ilości dostarczonego ciepła do ilości energii elektrycznej zużytej przez pompę. Im COP jest większy, tym uzyskanie tej samej ilości ciepła wymaga mniejszego nakładu w postaci energii elektrycznej, za którą płacimy.

Niska emisja – Emisja pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m. Zanieczyszczenia te pochodzą z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób oraz z transportu spalinowego.

LCOE (Levelized Cost of Electricity) – Koszt energii elektrycznej jest miarą opłacalności źródła energii, dzięki któremu możliwe jest porównanie produkcji prądu z różnych surowców.