Montaż pomp ciepła

Kreska

Decydującym elementem montażu pompy ciepła jest dopasowanie mocy jej działania w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na prąd lub ciepłą wodę.

Montaż pomp ciepła

Czy potrzebne są zezwolenia na montaż pompy ciepła?

Kreska

W Polsce istnieje kilka ustawa standaryzujących wymogi w kwestii montażu pomp ciepła. W ich skład wchodzą: dyrektywy związane z ochroną środowiska, prawo budowlane oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Normy łączą się również z typem źródła energii, który jest wykorzystywany przez urządzenie. W zależności o radzaju wykorzystywanej pompy są to grunt, powietrze, woda).