fotowoltaika Żywiec
881 253 228
792 393 191
Buderus
Ile można otrzymać?
Dla kogo program?
Dla osób ubogich energetycznie, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Ile można otrzymać?
Ile można otrzymać?
Dofinasowanie do 95% wartości inwestycji w kotły oraz odnawialne źródła energii.
Co można nabyć ze środków?
Co można nabyć ze środków?
Piec gazowy oraz montaż; kocioł na biomasę oraz montaż; urządzenia grzewcze oraz montaż spełniające zasady określone w regulaminie; fotowoltaika; instalacja: solarna, C.O., C.W.U.

27 sierpnia 2018 roku ZGME w Żywcu złożyło wniosek pod nazwą: "Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu" w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, w którego skład wchodzą: Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna,
Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej,
Poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs.

W dniu 14 sierpnia 2019 roku Urząd Marszałkowski w Katowicach przyznał dotację w ramach konkursu Stop Smog w wysokości 14 324 848,50 zł, przy czym całkowity nakład pieniężny wynosi kwotę równą- 15 078 787,90 zł.

Co jest środkami kwalifikowanymi w programie?

Kreska
zakup oraz montaż pieca gazowego222 działania
zakup oraz montaż kotła na biomasę173 działania
zakup oraz montaż pieca pieca elektrycznego3 działania
ulepszenie komina wentylacyjnego oraz spalinowego241 działania
budowa, rozbudowa i modernizację instalacji gazowej,
budowa przydomowych zbiorników na gaz
200 działań
modernizację instalacja elektryczna – 3 szt., modernizację instalacja C.O. – 280 szt., modernizację instalacja C.W.U. – 402 szt., budowę systemu wentylacji z rekuperacją – 12 szt., instalacje fotowoltaiczne – 144 szt., instalacje solarne – 39 szt., instalacje wiatrowe – 1 szt., gruntowa pompa ciepła – 18 szt., powietrzna pompa ciepła centralnego ogrzewania – 18 szt., powietrzna pompa ciepła na ciepłą wodę użytkową – 79 szt.

Co jest środkami kwalifikowanymi w programie?

Gminy należące do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, przystąpiły do projektu służącemu pozyskaniu środków unijnych na wymianę pieców oraz odnawialne źródła energii. Projekt jest skierowany do mieszkańców 11 gmin: Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka oraz Miasta Żywiec i umożliwia zdobycie dofinansowania w wysokości 95% wartości inwestycji. Projekt, będzie ubiegał się o dofinansowanie w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014–2020: OŚ PRIORYTETOWA IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, DZIAŁANIE 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, PODDZIAŁANIE 4.3.4. Nazwa wniosku: Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu – STOP SMOG . Numer wniosku: WND-RPSL.04.03.04–24–0435/18–004.