Do kogo został skierowany program Prosument?
Dla kogo program?
Dla osób ubogich energetycznie, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Ile dofinansowania można otrzymać w programie Stop Smog
Ile można otrzymać?
Dofinasowanie do 95% wartości inwestycji w kotły oraz odnawialne źródła energii.
Co można nabyć ze środków w programie Prosument energii odnawialnej?
Co można nabyć ze środków?
Piec gazowy oraz montaż; kocioł na biomasę oraz montaż; urządzenia grzewcze oraz montaż spełniające zasady określone w regulaminie; fotowoltaika; instalacja: solarna, C.O., C.W.U.

27 sierpnia 2018 roku ZGME w Żywcu złożyło wniosek pod nazwą: "Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu" w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, w którego skład wchodzą: Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna,
Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej,
Poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs.

W dniu 14 sierpnia 2019 roku Urząd Marszałkowski w Katowicach przyznał dotację w ramach konkursu Stop Smog w wysokości 14 324 848,50 zł, przy czym całkowity nakład pieniężny wynosi kwotę równą- 15 078 787,90 zł.

Co jest środkami kwalifikowanymi w programie?

Kreska
zakup oraz montaż pieca gazowego222 działania
zakup oraz montaż kotła na biomasę173 działania
zakup oraz montaż pieca pieca elektrycznego3 działania
ulepszenie komina wentylacyjnego oraz spalinowego241 działania
budowa, rozbudowa i modernizację instalacji gazowej,
budowa przydomowych zbiorników na gaz
200 działań
modernizację instalacja elektryczna – 3 szt., modernizację instalacja C.O. – 280 szt., modernizację instalacja C.W.U. – 402 szt., budowę systemu wentylacji z rekuperacją – 12 szt., instalacje fotowoltaiczne – 144 szt., instalacje solarne – 39 szt., instalacje wiatrowe – 1 szt., gruntowa pompa ciepła – 18 szt., powietrzna pompa ciepła centralnego ogrzewania – 18 szt., powietrzna pompa ciepła na ciepłą wodę użytkową – 79 szt.

Co jest środkami kwalifikowanymi w programie?