Najczęstsze pytania w projekcie Słoneczna Żywiecczyzna

Pytania beneficjentów programu i odpowiedzi Biura Operatora Projektu zamieszczamy poniżej:

L.p.
Pytanie
Odpowiedź
1.
Czy przy instalacji fotowoltaicznej na dachu domu musi być zainstalowana instalacja odgromowa?
Dla realizacji Projektu Słoneczna Żywiecczyzna instalacja odgromowa nie jest obowiązkowa. Konieczność montażu instalacji odgromowej budynku może wynikać z innych przepisów. Dla bezpieczeństwa i ochrony instalacji PV jest ona zalecana.

2.
Czy dobrze rozumiem. Kwota dofinansowania max instalacji fotowoltaicznej to 4200zł netto/kW, co odpowiada zapłaconej kwocie około 4421 zł netto?
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 4200zł/ kW netto.

3.
Czy zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej powyżej 6,5kW instalowane na gruncie podlegają też zgłoszeniu do Straży Pożarnej?
Projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 6,5 kW winien być uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Zgłoszenie do właściwej komendy Straży Pożarnej dotyczy instalacji zlokalizowanych na obiektach budowlanych.

4.
Czy można wysłać prośbę o wycenę również do firm które nie znajdą się na sporządzonej przez Państwa liście?
Zapytania ofertowe należy wysłać do Firm będących na liście zaakceptowanych Wykonawców.

5.
Przez sytuację epidemiologiczną istnieje zagrożenie nie oddania budynku do użytku przed 30 czerwca. Czy można się odwołać się do właściwych instytucji do przedłużenia tego okresu do 3 miesięcy?
Przy składaniu wniosku o udzielenie Grantu należy taką sytuację zgłosić pisemnie.

6.
Czy mamy wpływ na wybór ogniw monokrystalicznych lub polikrystaliczne?
Minimalne parametry urządzeń zostaną określone i opublikowane na stronie internetowej Operatora przed rozpoczęciem procesu wysyłania zapytań cenowych do firm.

7.
Jaki jest sens tych fotoogniw jeżeli nie wygaszamy elektrowni?
Celem realizacji Projektu jest m.in. wsparcie działań na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie działania ZMGE w Żywcu.

8.
Odnośnie ubezpieczenia instalacji. Mam ubezpieczony dom i wszystkie urządzenia w które w nim i na terenie mojej posesji się znajdują. Czy muszę wykupić oddzielne ubezpieczenie?
Zakres polisy winien obejmować wykonaną instalację objętą umową Grantu.

9.
Jaki będzie całkowity koszt kW przez firmy zewnętrzne, które są na liście?
Grantobiorca będzie miał możliwość skierowania zapytań cenowych do firm znajdujących się na liście zaakceptowanych wykonawców, na tej podstawie otrzyma oferty określające koszty.

10.
Jak wygląda sprawa pompy ciepła gruntowej. Czy są potrzebne jakieś zezwolenia tzn. projekt budowlany itd. Jeżeli tak to kto to ma wykonać?
Realizacja pompy ciepła gruntowej wiąże się z koniecznością opracowania niezbędnej dokumentacji projektowej. Zachęcamy do kontaktu z firmami znajdującymi się na liście zaakceptowanych wykonawców dla pomp ciepła celem właściwego zaprojektowania instalacji.

11.
Jak wygląda sprawa pompy ciepła gruntowej. Czy są potrzebne jakieś zezwolenia tzn. projekt budowlany itd. Jeżeli tak to kto to ma wykonać?
Realizacja pompy ciepła gruntowej wiąże się z koniecznością opracowania niezbędnej dokumentacji projektowej. Zachęcamy do kontaktu z firmami znajdującymi się na liście zaakceptowanych wykonawców dla pomp ciepła celem właściwego zaprojektowania instalacji.

12.
Czy liczniki dwukierunkowe będą w dzierżawie? Czy będzie to własność i kto będzie właścicielem?
Główny licznik energii jest własnością Zakładu Energetycznego.

13.
Złożyłam wniosek o pompę gruntową. Po dwóch latach chcemy jednak pompę powietrzną. Czy możemy jeszcze zmienić pompę gruntowa na powietrzna?
Lista mieszkańców dla pomp ciepła powietrznych jest zamknięta, ewentualny dodatkowy nabór będzie możliwy w przypadku rezygnacji mieszkańców.

14.
Czy można zmienić grantobiorcę jeżeli zmienił się właściciel budynku?
Tak, istnieje taka możliwość. Należy przedłożyć dokument potwierdzający własność budynku.

15.
Na wstępnej rozmowie z projektantem ustaliłem kolektory na dachu. Czy jest możliwość przeniesienia paneli na ziemię na konstrukcję. Za dodatkową opłatą?
Zmiana lokalizacji paneli jest możliwa w ramach tej samej działki, pod warunkiem zapewnienia założonych efektów instalacji, co potwierdzone powinno być w audycie.

16.
Czy można zwiększyć przydział mocowy? Jeżeli tak to w jaki sposób?
Grantobiorca, który będzie chciał wykonać instalację PV o mocy większej niż określonej w audycie może to zrobić tylko i wyłącznie w trakcie trwania montażu i na swój koszt /jako koszt niekwalifikowany/. W okresie Trwałości Projektu tj. 5 lat nie można na wykonanej instalacji dokonywać żadnych zmian.

17.
Kto decyduje o lokalizacji posadowienia kolektorów?
Lokalizacja paneli wynikać będzie z dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę i ustalonej z mieszkańcem.

18.
Czy jak audyt był robiony na dom, czy można zmienić lokalizację na wolnostojącą obok domu?
Zmiana lokalizacji paneli jest możliwa w ramach tej samej działki, pod warunkiem zapewnienia założonych efektów instalacji, co potwierdzone powinno być w audycie.

19.
Jestem grantobiorcą 2 projektów na jednej działce. Czy można je połączyć i zbudować taki układ żeby obsługiwał 2 liczniki Energii?
W ramach jednej umowy winna być wykonana jedna samodzielna instalacja.

20.
1. Proszę o podanie wszystkich wydatków niekwalifikowanych i wielkość.
2. Instalacja na gruncie jaki VAT.
3. Płacę za całość inwestycji i dopiero staram się o zwrot.
Wyboru Firmy dokonują Państwo samodzielnie z listy zaakceptowanych Wykonawców. Firmy nie są przydzielone do konkretnego Uczestnika Projektu.

21.
Jak będzie odbywało się wybór wykonawców , czy będzie to lista dostępnych firm czy z góry zostanie przydzielona firma do konkretnego uczestnika projektu?
Lokalizacja paneli wynikać będzie z dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę i ustalonej z mieszkańcem.

22.
Czy możliwa jest zamiana pompy ciepła CWU na CWU/CO? Jeśli nie to, czy możliwe jest zamontowanie (mocniejszej pompy) w ramach projektu , samodzielnie pokrywając różnicę kosztów?
Lista mieszkańców dla pomp ciepła powietrznych jest zamknięta, ewentualny dodatkowy nabór będzie możliwy w przypadku rezygnacji mieszkańców.

23.
Czy montaż instalacji na budynku gospodarczym / altanie różni się od montażu na dachu budynku?
TAK, różni się.

24.
Kiedy rozpoczną się pierwsze montaże instalacji?
Pierwsze montaże instalacji będą możliwe po podpisaniu umów o udzielenie Grantu.

25.
Pompa c.o. służy do grzania c.o oraz cwu. Czy jak mam zaznaczone c.o i c.w.u to musze zakupić pompę do c.o i osobna do c.w.u, czy można traktować pompę c.o jako c.o i c.w.u 2 w 1.?
W Projekcie Słoneczna Żywiecczyzna realizowane są m.in pompy ciepła do c.w.u. oraz pompy ciepła do c.w.u. i c.o. Nie ma konieczności zakupy dwóch różnych urządzeń.

26.
Czy w związku z zmianą ustawy o podatku VAT jest możliwość przeniesienia miejsca lokalizacji instalacji PV z dotychczas planowanego dachu budynku mieszkalnego na dach przylegającego doń budynku np. stodoły (budynku gospodarczego)?
Zmiana lokalizacji paneli jest możliwa w ramach tej samej działki, pod warunkiem zapewnienia założonych efektów instalacji, co potwierdzone powinno być w audycie.

27.
Czy można zmniejszyć moc 10kW do 6,5kW?
W przypadku zmniejszenia mocy instalacji proszę o kontakt z Biurem Operatora Projektu +48 733 009 721.

28.
Dlaczego licznik dwukierunkowy jest kosztem nie kwalifikowanym skoro licznik jest Tauronu?
Rodzaje kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych określone zostały w Regulaminie Projektu.

29.
Ze względów serwisowych, czy Wójt zna jakieś firmy z terenu gminy montujące instalacje fotowoltaiczne?
Zaakceptowana lista Wykonawców będzie opublikowana na stronie internetowej Operatora.

30.
Jaki jest obecny koszt rynkowy 1KW dla fotowoltaiki?
Grantobiorca będzie miał możliwość skierowania zapytań cenowych do firm znajdujących się na liście zaakceptowanych wykonawców, na tej podstawie otrzyma oferty określające koszty.

31.
Czy instalacja odgromowa jest wymagana?
Dla realizacji Projektu Słoneczna Żywiecczyzna instalacja odgromowa nie jest obowiązkowa. Konieczność montażu instalacji odgromowej budynku może wynikać z innych przepisów. Dla bezpieczeństwa i ochrony instalacji PV jest ona zalecana.

32.
Jakie są koszty przeglądu, obsługi, ubezpieczenia, przesyłu danych, w przypadku paneli fotowoltaicznych?
Koszty przeglądów wynikać będą z umowy pomiędzy wykonawcą i Grantobiorcą, koszt Ubezpieczenia zależy od wybranego ubezpieczyciela.

33.
Jak wygląda forma wpłaty kwoty oraz późniejszy zwrot?
Zapłata za wykonaną instalację winna być wykonana przelewem, wypłata Grantu realizowana będzie przelewem na konto wskazane w Umowie.

34.
Czy można zrezygnować z jednej inwestycji to jest pompy ciepła, a pozostać przy instalacji fotowoltaiki. Zapisany jestem na dwie inwestycje.
W kwestii rezygnacji proszę o kontakt z Biurem Operatora Projektu +48 733 009 721.

35.
Czy wniosek o udzielenie grantu należy złożyć osobiście?
Wniosek o udzielenie Grantu można wysłać np. za pomocą poczty lub firmy kurierskiej.

36.
Wniosek o udzielenie Grantu można wysłać np. za pomocą poczty lub firmy kurierskiej.
Od wypłaconego Grantu nie ma konieczności odprowadzenia podatku dochodowego.

37.
Od kiedy można składać wnioski?
Operator z wyprzedzeniem będzie się kontaktował z mieszkańcami telefonicznie w celu poinformowania o konieczności złożenia wniosku.

38.
1. Czy Państwo też wykonujecie montaż?
2. Czy będzie możliwy wybór urządzeń?
3. Od kiedy będą możliwe składanie wniosków?
4. Gdzie znajdę listę wykonawców?
1. Operator Projektu nie wykonuje instalacji w ramach Projektu Słoneczna Żywiecczyzna;
2. Wyboru urządzeń dokonuje mieszkaniec wraz z wykonawcą, pod warunkiem spełnienia minimalnych parametrów technicznych określonych dla Projektu
3.Operator z wyprzedzeniem będzie się kontaktował z mieszkańcami telefonicznie w celu poinformowania o konieczności złożenia wniosku
4. Lista wykonawców opublikowana będzie na stronie internetowej Projektu.

39.
Gdzie znajdę liste wykonawców?
Lista zatwierdzonych Wykonawców będzie opublikowana na stronie Związku Międzygminnego w Żywcu oraz Operatora Projektu.

40.
Do kiedy trzeba wypełnić wniosek i o udzielenie grantu i w jakiej formie należy go złożyć?
Operator z wyprzedzeniem będzie się kontaktował z mieszkańcami telefonicznie w celu poinformowania o konieczności złożenia wniosku.

41.
Od kiedy można składać wnioski o udzielenie grantu?
Operator z wyprzedzeniem będzie się kontaktował z mieszkańcami telefonicznie w celu poinformowania o konieczności złożenia wniosku.

42.
Jakiego rzędu stawek ubezpieczenia należy się spodziewać?
O koszt ubezpieczenia należy pytać Firmy Ubezpieczające.

43.
Czy będzie kolejny audyt płatny?
W przypadku zmiany rodzaju, parametrów instalacji konieczny będzie płatny audyt potwierdzający możliwość realizacji instalacji.

44.
Do kiedy trzeba złożyć wniosek o grant i do kogo to dostarczyć?
Wnioski będą składane sukcesywnie. Biuro Operatora Projektu będzie się kontaktować telefonicznie w tej sprawie z mieszkańcami.

45.
Audyt w naszym domu był robiony kiedy jeszcze nie mieszkaliśmy, wyliczona ilosć paneli jest bardzo niska, złożyliśmy reklamacje z prośbą o powiększenie wielkości instalacji. Czy jest szansa na pozytywne rozpatrzenie reklamacji?
Grantobiorca który będzie chciał wykonać instalację PV o mocy większej niż przyjęta może to zrobić tylko i wyłącznie w trakcie trwania montażu i na swój koszt /jako koszt niekwalifikowany/. W okresie Trwałości Projektu tj. 5 lat nie można na wykonanej instalacji dokonywać żadnych zmian.

46.
Czy może pozostać piec na eko-groszek w instalacji grzewczej przy korzystaniu z dofinansowania na pompę ciepła C.O. ?
Projekt nie nakłada obowiązku likwidacji istniejącego kotła, który może pozostać jako awaryjne.

47.
Czy zapłatę za całość inwestycji dokonuje właściciel budynku? Czy tylko sam procent? Czy to zależy od wykonawcy, z którym możemy się dogadać??
Właściciel dokonuje zapłaty na rzecz Wykonawcy

48.
Czy można rozszerzyć temat kosztów niekwalifikowanych, tzn. Koszty przeglądów jaki to jest koszt, często będą się odbywać? Co wchodzi w skład kosztów obsługi?
Koszty przeglądów wynikać będą z umowy pomiędzy wykonawcą i Grantobiorcą.

49.
Czy moc instalacji do której jesteśmy zapisani to moc, która została ustalona przez audytora?
Rodzaj i moc instalacji wynika z przeprowadzonego audytu.

50.
Od kiedy będzie można podpisywać umowę w 1 etapie?
Biuro Operatora Projektu będzie się kontaktować z Państwem w sprawie złożenia Wniosku i podpisania umowy o udzielenie grantu.

51.
Czy różnice pomiędzy ceną rynkową 1KW fotowaltaiki (na lepszych podzespołach ), a kwotą dofinansowania 4200 zł pokrywa grantobiorca?
TAK

52.
Brak odpowiedzi o termin 21 dni odbioru.
par. 4 pkt 5 Umowy o udzielenie Grantu określa termin 21 dni od zgłoszenia zakończenia prac do zakończenia odbioru.

53.
Czy wnioski można składać drogą mailową?
Termin i forma złożenia wniosków będą ustalane telefonicznie pomiędzy Operatorem, a mieszkańcem, z uwzględnieniem bieżącej sytuacji epidemiologicznej.

54.
Proszę o potwierdzenie, że instalacja odgromowa nie jest kosztem kwalifikowanym. Gdzie znaleźć taki zapis?
par IV pkt 10 Umowy o udzielenie Grantu - instalacja odgromowa jest kosztem niekwalifikowanym.

55.
Czy pomy ciepła też trzeba ubezpieczyć?
Ubezpieczeniu podlega każda instalacja objęta Grantem.

56.
Ile procent zwrotu kosztów możne odzyskać z tytułu grantu?
Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi: Instalacja fotowoltaiczna o mocy nie większej nić 10kWp /budynek mieszkalny – 4200 zł netto/kWp (łącznie nie więcej niż 42 000 zł netto). Powietrzne pompy ciepła do cwu i co – 10 000 zł netto/budynek mieszkalny. Powietrzne pompy ciepła do cwu – 6 000 zł netto/budynek mieszkalny. Gruntowe pompy ciepła – 20 000 zł netto/budynek mieszkalny

57.
Jakie dane są konieczne do przekazania firmie Ascalor?
m.in. dane niezbędne do złożenia wniosku, podpisania umowy, rozliczenia Grantu.

58.
Czy wykonawcą może być firma z poza listy?
Montaż instalacji może wykonać firma, która została wpisana na listę zatwierdzonych Wykonawców

59.
Jaki w przybliżeniu jest koszt całego projektu przy fotowoltaice 5 kw i pompie C.O. i C.W.U, który trzeba wypłacić firmie? To ważne gdyż staram się o kredyt.
Grantobiorca będzie miał możliwość skierowania zapytań cenowych do firm znajdujących się na liście zaakceptowanych wykonawców, na tej podstawie otrzyma oferty określające koszty.

60.
Jakiej firmy będzie pompa ciepła i jakie panele i falownik. Czy te najtańsze na rynku?
Wyboru urządzeń dokona mieszkaniec, pod warunkiem spełnienia przez urządzenia minimalnych parametrów określonych w Projekcie.

61.
Czy stelaż do montażu paneli FV na gruncie wraz z kotwieniem mieści się w kategorii kosztów kwalifikowanych?
TAK

62.
Czy można dopłacić do większego inwertera żeby w przyszłości rozbudować instalacje?
Grantobiorca który będzie chciał wykonać instalację PV o mocy większej niż może to zrobić tylko i wyłącznie w trakcie trwania montażu i na swój koszt /jako koszt niekwalifikowany/. W okresie Trwałości Projektu tj. 5 lat nie można na wykonanej instalacji dokonywać żadnych zmian.

63.
Czy przy rozbudowie instalacji moge starać sie o kolejne dofinansowanie?
Grantobiorca który będzie chciał wykonać instalację PV o mocy większej niż może to zrobić tylko i wyłącznie w trakcie trwania montażu i na swój koszt /jako koszt niekwalifikowany/. W okresie Trwałości Projektu tj. 5 lat nie można na wykonanej instalacji dokonywać żadnych zmian.

64.
Co jeśli wykonawca nie przedstawi nam oferty w terminie, pod wymówką nadmiaru pracy czy zapytań?
Wykonawcy składając wniosek o wpis na listę zobowiązują się m.in. do udzielania odpowiedzi na zapytania cenowe mieszkańców

65.
Jeżeli prze 5 lat nie można zrobić rozbudowy to czy można na własny koszt wybudować nową instalacje z osobnym inwerterem?
Tak, można zrobić drugą niezależną instalacje.

66.
We wniosku o udzielenie grantu trzeba podać planowaną datę inwestycji, na jakiej podstawie mam to ustalić ?
Proszę o kontakt z biurem Operatora.

67.
Kiedy będzie znana lista wykonawców i ich oferta?
Lista zostanie opublikowana po jej zatwierdzeniu, przed rozpoczęciem procesu wysyłania zapytań o cenę.

68.
Co wchodzi w skład instalacji fotowoltaicznej? Czy wiadomo jakie korzyści będą związane z eksploatacją instalacji, tzn. jakie obecnie są warunki na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych?
Dokumentacja techniczna będzie określać szczegóły wykonania instalacji PV.

69.
Czy upoważnienie podpisane przez notariusza będzie przez państwo akceptowane. Chodzi mi o upoważnienie dla żony, aby w moim imieniu mogła podpisywać potrzebne dokumenty.
Upoważnienie/pełnomocnictwo notarialne będzie akceptowane.

70.
Ile % wynosi vat?
Stawka VAT wynosi 8%. Dla budynków pow. 300m2 podatek wynosi 23%.

71.
Jestem instalatorem PV chce wykonać instalacje tylko dla siebie, czy jest możliwość?
NIE

72.
We wniosku podam budynek mieszkalny. Jeśli do czasu montażu postawie wiatę, czy montaż będzie możliwy na wiacie?
Zmiana lokalizacji paneli jest możliwa w ramach tej samej działki, pod warunkiem zapewnienia założonych efektów instalacji, co potwierdzone powinno być w audycie

73.
Jak mam traktować informacje o kolejności wykonania inwestycji? Czy będę miał wykonanie w roku 2020, czy 2021?
Na obecnym etapie prosimy o kontakt z Biurem Operatora Projektu.

74.
Gdzie można składać reklamację w sprawie źle przeprowadzonego audytu przedwstępnej. Jest różnica wykonanego audytu, a przydzielonej mocy.
Do podmiotu wykonującego audyt.

75.
Czy jest możliwa instalacja wschód-zachód?
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę powinna zawierać symulację efektów pracy instalacji.

76.
Czy jeżeli we wniosku nie było rozgraniczenia na typ pompy powietrznej i chcieliśmy tylko do C.W.U, a w gminie okazało się, że mamy również C.O.. Napisaliśmy rezygnację. Trzeba jeszcze rezygnować u operatora?
Jeśli był rezygnacja złożona w gminie, nie ma potrzeby składać drugiej pisemnej rezygnacji u Operatora Projektu.

77.
Pytanie dotyczy umowy z wykonawcą. Czy można zmienić wykonawcę w przypadku gdyby wykonawca nie realizował umowy zgodnie z jej postanowieniami?
Umowa jest podpisywana między Wykonawcą, a Beneficjentem Projektu (mieszkańcem), o ewentualnej zmianie decyduje Beneficjent. Należy jednak pamiętać, iż w przypadku zmiany trzeba złożyć nowy formularz wyboru wykonawcy u Operatora Projektu (szczegóły w tej sprawie należy omówić z biurem Operatora Projektu).